คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) คาดผลผลิตข้าวปีนี้มีมากกว่า 34 ล้านตัน เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมา 1-2 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจึงส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ทราบผลการผลิตข้าวปีนี้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกว่า 34 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมา 1-2 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ปริมาณความต้องการเพื่อส่งออกและบริโภค และอุตสาหกรรม รวมถึงการเก็บสตอกไว้ใช้ในประเทศจะมีถึง 32.48 ล้านตันข้าวเปลือก และคาดว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน ด้านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ คาดว่าปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ถึง 9 ล้านตัน แต่อาจจะไม่ถึง 10 ล้านตัน