พลเอก ประวิตร กำชับทหาร นำปฐมบรมราชโองการ "ในหลวง" เป็นแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี" 3 มิถุนายนนี้ และปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทายอภัยโทษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ได้น้อมนำปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข อาณาประชาราษฎร์ตลอดไป" เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจของกระทรวงกลาโหม และทุกเหล่าทัพในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง สำหรับวันหยุดราชการ วันที่ 3 มิถุนายนนี้ กระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกันพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมส่วนราชการโดยพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร ยังขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2562 โดยเร็ว และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร ภายใต้กรอบแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทั่วกัน