ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็ได้ผลักดัน "วิสัยทัศน์อาเซียน 2040" ด้วย รายละเอียดเป็นอย่างไร พาไปวิเคราะห์กันกับคุณกวี จงกิจถาวร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline