svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หลักสูตร "กัญชาศาสตร์" มาแรง สอนครบวงจร ปลูกยันขาย!

24 พฤษภาคม 2562
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดตัวหลักสูตรวิชาว่าด้วย "กัญชาศาสตร์" เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องกัญชาแบบครบวงจร ตั้งแต่เทคนิคการปลูก ไปจนถึงการการขยายพันธุ์ รวมทั้งการเปิดตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ "กัญชาศาสตร์"ต้องเรียนอะไรบ้าง และใครต้องเรียนหลักสูตรนี้บ้าง ไปติดตามรายงานคุณ ชุตินันท์ เพชรากานต์

ปัจจุบันกระแสกัญชากำลังมาแรงเนื่องจากถูกยกระดับให้เป็นยารักษาโรคจากที่เคยเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะสรรพคุณที่สามารถนำมารักษาโรคร้ายได้ยิ่งทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนที่อยากจะมีความรู้เรื่องกัญชามากขึ้น ล่าสุดมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวหลักสูตรว่าด้วยเรื่อง"กัญชาศาสตร์" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านกัญหาที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

หลักสูตร "กัญชาศาสตร์" มาแรง สอนครบวงจร ปลูกยันขาย!


คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต อธิบายถึงที่มาของการเปิดสอน "วิชากัญชาศาสตร์"ในระดับปริญญาตรี ว่าหลังจากได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งเอกสารจากต่างประเทศและในประเทศครบทุกมิติแล้วพบว่ากัญชาสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้จริง และในอนาคตตลาดมีความต้องการบุคลากรที่ทำงานด้านนี้มากขึ้น ดังนั้นการเปิดหลักสูตรกัญชาศาสตร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


ในส่วนของรายวิชา "กัญชาศาสตร์"นั้นจะแบ่งเป็น 4 รายวิชาคือ เทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ เทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์กัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนการปรับปรุงพันธ์กัญชาการการแพทย์ ซึ่งจะสอนเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการแพทย์เป็นหลัก

หลักสูตร "กัญชาศาสตร์" มาแรง สอนครบวงจร ปลูกยันขาย!


รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์แบบแม่นยำสูง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีการเก็บรักษาที่ตอบสนองอาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร "กัญชาศาสตร์" มาแรง สอนครบวงจร ปลูกยันขาย!


ล่าสุดกระแสการตอบรับหลักสูตรกัญชาศาสตร์ ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการผลิตผลเกษตร มีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมากจนเกินจำนวนรับไปแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจะเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้น

logoline