ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขกำลังการผลิตปูนซิเมนต์ ที่สูงกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศไปถึง 10 ล้านตัว ทำให้เกิดคำถามถึงความชอบธรรมในการเปิดพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อทำเหมืองปูนเพิ่มเติม นี่อาจเป็นคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบ แต่อย่างน้อยการตั้งคำถามก็นำมาซึ่งการตรวจสอบ และลดทอนโอกาสในการทำกิจกรรมที่เซาะกร่อนทรัพยากรธรรมชาติที่มีน้อยอยู่แล้ว ให้น้อยลงไปอีก

(รายการชั่วโมงสืบสวน ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย.2562) - เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่พฤฒิ เกิดชูชื่น ทำธุรกิจวัวนม ในอำเภอมวกเหล็ก เขาเป็นอีกคนที่เห็นความความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการทำเหมืองในพื้นที่มาโดยตลอด จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเป็นแนวร่วมกับชาวบ้านในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ยังมีอีกหลายกรณีที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ไว้ให้ลูกหลาน 
พฤฒิรู้ดีว่าเหมืองปูน SCG ที่กำลังจะดำเนินการ ได้ชื่อว่าได้รับสัมปทานถูกต้องตามกฎหมาย แต่เขาก็ตั้งคำถามว่าอุตสหกรรมที่ทำลายป่าต้นน้ำ ยังจำเป็นหรือไม่ ในปัจจุบัน 
ชุดข้อมูลจาก กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สํานักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยให้เราทราบว่า กำลังการผลิตปูนซีเมนต์ มีอัตราที่เกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศเกือบ 10 ล้านตัน และที่เหลือถูกส่งออกไปต่างประเทศ   
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิต จะเห็นว่าประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์สูงกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ค่อนข้างมาก 
ในขณะเดียวกันถึงแม้จีนจะมีปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ สูงกว่าไทย แต่สัดส่วนการส่งออกไม่ถึง 1% ของผลผลิต
นี่สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีอยู่ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์จากการส่งออกด้วย 
คำถามก็คือคุ้มค่าหรือไม่ที่จะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งนี้ 


ชมคลิปเต็ม