จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การสาธิตวาดภาพปราสาทพนมรุ้งการประกวดรำอัปสรา ตลาดนัดโบราณ และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"


ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)#NationPhoto

ขบวนบูชา "เขาพนมรุ้ง"