กระทรวงการคลัง ยังคงเร่งเชิญชวนผู้สูงอายุฐานะดี สละเบี้ยยังชีพที่ได้รับ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุรายได้น้อย โดยธนาคารพาณิชย์ จะเป็นหน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี เหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รมต.คลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เผยโครงการเกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่ ซึ่งร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ เชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบัน และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มาบริจาคเบี้ยยังชีพที่ตนได้รับ เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวนกว่า 4.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 90% หรือ 3.9 ล้านคนอยู่ในภาวะยากจนและมีความเป็นอยู่อย่างขัดสน จำนวน 2 ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน 1.4 ล้านคนเป็นผู้มีหนี้สิน และจำนวน 3.4 แสนคนเป็นผู้พิการจะเห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้มีความเดือดร้อนและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือดูแลโดยเร่งด่วน
โดยกระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ให้ธนาคารเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้การบริจาคเบี้ยยังชีพเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสิทธิลดหย่อนภาษีด้วยด้านประธานสมาคมธนาคารไทย นายปรีดี ดาวฉาย บอกว่า นอกจากธนาคารสมาชิกจะเป็นหน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพแล้ว สมาคมธนาคารไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านธนาคารสมาชิกทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ ณ สาขาของธนาคารสมาชิก และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านหน้าจอเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารมีอยู่ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายให้มียอดการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562 หรือในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด