หลังจากที่ กนง. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบใหม่ ประชาชนที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากธนาคารโดยตรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค แบงก์ชาติ กล่าวว่า หลังจากที่ กนง. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบใหม่ ประชาชนที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากธนาคารโดยตรงด้าน นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.62 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน ให้สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย อยู่ที่ 1.15- 1.85% ต่อปีการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากครั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นทางธนาคารยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงนี้ขณะที่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ บอกว่า ธนาคารได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพื่อนำเสนอให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ระยะเวลาการฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.375% ต่อปี และระยะเวลาการฝาก 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.625% ต่อปี โดยสามารถนำฝากได้ตั้งแต่วันนี้

การนำเสนออัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาดังกล่าว นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำระยะเวลาปกติ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย