สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีพฤติกรรมพูดคำหยาบซึ่งส่งผลเสียต่อบุคลิกและภาพลักษณ์ของเด็กในอนาคต แต่ไม่ควรลงโทษทางกายที่รุนแรงเพราะจะทำให้เด็กเป็นเด็กขี้ขลาดและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวในที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า พฤติกรรมการพูดคำหยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเริ่มแก้ไขจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวก่อน  เพราะเด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากบุคคลใกล้ตัว   การสื่อสารด้วยคำพูดคุยกันทุกวันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กพูดจาหยาบคาย นอกจากนี้พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆพูดจาหยาบคายได้พ่อแม่ควรบอกกล่าวตักเตือนถึงคำพูดและตั้งกฎกติกาขึ้นมาเพื่ออธิบายเด็กเข้าใจถึงความหมายและไม่ควรพูดจาแบบนี้อีก


นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวัยอนุบาลและวัยประถมเป็นวัยที่แก้ปัญหาการพูดคำหยาบได้ง่ายที่สุดโดยเริ่มจากการพูดคุยกันในครอบครัวควรพูดด้วยคำสุภาพต่อหน้าและลับหลังเด็กอย่าลืมลงท้ายประโยคด้วยคำว่าครับ/ค่ะทุกครั้ง เด็กจะมองดูเป็นตัวอย่างและประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เด็กได้เห็นจากพฤติกรรมคนใกล้ตัวแต่ถ้าเด็กมีพฤติกรรมการพูดคำหยาบมาจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนหรือสื่อต่างๆควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทำไมไม่ควรพูดคำหยาบ และข้อเสียของการพูดไม่สุภาพควรมีการตั้งกฎถ้าทำผิดกฎโดยลงโทษที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความผิด การลงโทษควรให้เด็กเข้าใจว่าถูกลงโทษมิใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่รักลูก แต่อยากให้เป็นคนดี เมื่อได้รับโทษต้องอธิบายเหตุผลเสมอส่วนวิธีการลงโทษมีหลากหลายวิธี เช่น งดขนม งดการดูทีวีการให้ทำงานบ้านชดเชยความผิด แต่ไม่ควรลงโทษทางกายที่รุนแรงเพราะจะทำให้เด็กเป็นเด็กขี้ขลาดและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวในที่สุด