กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมประสานเอกชนผลิตนำเครื่องต้นแบบระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่ เพิ่ม 9 เครื่อง หวังช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมชาย หาญหิรัญ สั่งการให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สุรพล ชามาตย์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและออกแบบเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" ช่วยลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ลดความหนาแน่นฝุ่นละอองและลดไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้มีคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยจะจัดทำเพิ่มอีก 9 เครื่อง หลังเคยสร้างเครื่องต้นแบบและได้ติดตั้งไว้ถนนพระราม 6 ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยใช้งบประมาณในการผลิต 87,000 บาท ส่วนเครื่องที่จะสร้างเพิ่มอีก 9 เครื่องกำหนดสร้างเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้ ใช้เงินประมาณ 900,000 บาท และจะประสานความร่วมมือไปยังกลุ่ม ปตท.และเอสซีจีด้วย

ขณะที่อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสจล.ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เผยว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ภาครัฐจำเป็นจะต้องเสนอเป็นวาระสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องวางแผนเชิงรุกและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ จัดการระบบยานพาหนะของภาครัฐ ควรใช้ระบบการเช่ารถมากกว่าการจัดซื้อ หนุนใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด