ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มารับบุตรหลานกลับบ้านภายหลัง พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งด่วน ให้ รองปลัด กทม. แจ้งไปยัง 437 โรงเรียน ให้หยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ทันที ถึงวันที่ 1 ก.พ. เป็นเวลา 3 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบจาก ฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณพล ที่ยังอยู่ในขั้นวิกกฤต และมีปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานอยู่หลายพื้นที่ ซึ่งล่าสุดค่ามาตรฐานฝุ่นของกรุงเทพฯ มีค่า AQI มากกว่า 171

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์. เปิดเผยประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด ว่า. ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กและได้ออกประกาศพื้นที่ควบคุมมลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 50 เขต. ซึ่งหลังจากที่ประกาศแล้วจะยกระดับความเข้มงวดด้วยการบังคับหน่วยงานภาครัฐที่เช่น ติดหมอกน้ำตามแนวรถไฟฟ้า และขอความร่วมมืออาคารเอกชนตึกสูงฉีดพ่นละอองน้ำตามที่สูง

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

สำหรับพื้นที่เขตที่มีค่าฝุ่นละออง ตั้งแต่ 76-100 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครจะใช้มาตรการในการเฝ้าะวังและกำกับดูแลอย่างเข้มข้น ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใดที่เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรืออื่นใด ซึ่งเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่และมีความเป็นอยู่ไม่เหมาะสม

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

ขณะที่ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ได้ประกาศหยุดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 437 แห่ง. ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงวันศุกร์นี้เพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีแนวโน้มสูง

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน

.

ผู้ปกครองมารับบุตรหลาน หลัง "ผู้ว่าฯ กทม." สั่งปิดโรงเรียน