คลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ด้านผู้ลงทะเบียนแล้วสามารถเพิ่มบัญชีสูงสุดได้ 10 บัญชี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ จากเดิมที่การลงทะเบียนจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะขยายเวลาลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในช่วงวันที่ 7-31 มกราคม 2562สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ในช่วงวันที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะคำนวณเงินชดเชยจากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและบริการนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯไปจนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


คลังขยายเวลาลงทะเบียนช้อปตรุษจีน ถึง 15 ก.พ.นี้

สำหรับผู้ที่เคยได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในช่วงวันที่ 7 31 มกราคม 2562 หากประสงค์จะเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารที่จะนำไปชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการฯสามารถลงทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคารเพิ่มเติมได้ (สูงสุดไม่เกิน 10 เลขบัญชี)โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและอีเมล์ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า


กระทรวงการคลังขอเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้จนถึงวันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.thซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯจำนวน 17 แห่ง ที่ให้บริการการชำระเงินทั้งรูปแบบเดบิตและ/หรือ QR Code Payment อีกทั้ง มีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จำนวน 139 ร้านค้ามากกว่า 17,000 สาขา โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการให้บริการการชำระเงินของแต่ละธนาคารรายชื่อธนาคาร และรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้ทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด