กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาให้ความรู้ พร้อมเก็บตัวเยาวชน เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนลงสนามประลองทักษะฝีมือแรงงานานาชาติครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงานได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานทุกช่วงวัย รวมทั้งเยาวชน เพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน ในนโยบาย 3 A  ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังจัดแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงาน และเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนด้านแรงงาน ส่งเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแสดงให้ทั่วโลกยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย 

เก็บตัว"เยาวชน" แข่งเวทีแรงงานโลก

โดยเมื่อวันที่ 29 31 มกราคม 2562  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดสัมมนา เตรียมความพร้อมตัวแทนแรงงานเยาวชนและเก็บตัวฝึกซ้อม ก่อนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการเก็บตัวร่วมกันของ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 54 คน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางอารมณ์และลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนประเทศ ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อม จะได้รับการปูพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขัน หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และ การปฏิบัติตนขณะอยู่ในต่างประเทศ ระเบียบ กฎ ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดแทรกการฝึกระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมทั้งฝึกฝนการทำสมาธิให้นิ่งเพื่อเอาชนะความตื่นเต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เอาชนะผู้แข่งขันอื่นๆได้ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนทั้งด้านร่างกาย และ จิตใจ ฝึกฝนให้รู้จักการทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างความเชื่อมั่น จนสามารถเอาชนะคู่แข่งในสนามจริง และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้แต่ ที่สำคัญที่สุดคือ การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ การประกอบอาชีพ "อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย 

เก็บตัว"เยาวชน" แข่งเวทีแรงงานโลก