ป.ป.ส. แถลงผลการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 3 เดือน ร่วมกัน 4 ชาติ ไทย ลาว เมียนมา จีน จับของกลางยาบ้า ได้มากกว่า 200 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์ได้ 243 ล้านบาท สูงสุดในรอบ3ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นิยม เติมศรีสุข พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ และผู้บริหารป.ป.ส. แถลงผลการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 3 เดือน(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) เป็นห้วงการทำงานเชิงรุกนอกประเทศแสวงหาความร่วมมือในการสกัดกั้น ปราบปรามแหล่งผลิตที่เป็นต้นตอยาเสพติดภายในประเทศ สามารถทำลายศักยภาพการผลิตได้จำนวนมาก ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการ มากกว่า 1,000 นาย โดยร่วมมือกับ ไทย เมียนมา ลาว และจีน ปิดล้อมยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ (พื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ) เพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ ส่งผลให้สามารถทำลายศักยภาพแหล่งผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที่ทางภาคเหนือ ของไทยได้ส่วนภายในประเทศเป็นการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อวางรากฐานการป้องกัน จัดกลไกการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร ส่งผลให้ประชาชนพึงพอใจ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ที่ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการปราบปราม สกัดกั้นในพื้นที่ไม่ให้เข้าประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ทั่วประเทศ (ปี 2561 สกัดกั้นได้ร้อยละ 40.53)

ป.ป.ส.โชว์ผลงาน3เดือนยึดทรัพย์243ล.สูงสุดใน3ปี


นอกจากนั้น เน้นสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่นำเข้าหลัก โดยดำเนินการจับกุมยาเสพติดที่สำคัญ ของกลางยาบ้ามากกว่า 200 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์ได้ 243 ล้านบาท ถือเป็นจำนวนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 เดือนเดียวกันในห้วง 3 ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติการในจังหวัดและพื้นที่ ทุกจังหวัดมีการเพิ่มปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ทำให้สามารถลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเป้าหมายได้ นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้กว่า 30,000 รายขณะที่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เน้นยกระดับนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกว่าได้มากกว่า 5,000 คนสำหรับนโยบายใหม่ ซึ่งขณะนี้เตรียมออกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ในเรื่องกัญชา และพืชกระท่อม ซึ่งถือเป็นนโยบายต่อตัวยาเสพติดที่ก้าวหน้าที่สุดในกลุ่มประเทศอาเชียน และจะเป็นก้าวแรกของนโยบายใหม่ในระยะต่อไป รวมทั้งมีแนวทางที่เน้นมาตรการลดความต้องการใช้ยาเสพติด ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

ป.ป.ส.โชว์ผลงาน3เดือนยึดทรัพย์243ล.สูงสุดใน3ปี

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เป้าหมายต่อไป คือ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มุ่งเน้นการลดความต้องการใช้ยาเสพติด มีเป้าหมายหลัก คือ ป้องกันผู้เสพรายใหม่ โดยการสร้างระบบนิเวศทางสังคมเพื่อป้องกัน ด้วยการสร้าง "พื้นที่ปลอดภัย" ที่ทุกชุมชนสามารถทำได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และลดการกลับไปเสพ หรือ กระทำความผิดซ้ำ โดยจะมีการบูรณาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และกระบวนการชุมชนในการค้นหาผู้เสพให้เข้าสู่การบำบัดในระบบสมัครใจเป็นหลัก เพราะการบำบัดรักษา ถือเป็นมาตรการสำคัญอีกมาตรการหนึ่งในการลดความต้องการใช้ยาเสพติด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด