กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมเงิน โดยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบได้เข้าถึงการออมเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล ผ่านโครงสร้างการบริหารและกลไกการจัดการภารกิจในพื้นที่ของสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และสำนักงานคลังเขตทั้ง 9 แห่ง ในการลงพื้นที่เข้าถึงชาวบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออมของ กอช. ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งประโยชน์ด้านเงินสมทบที่จะได้รับจากรัฐบาล และโอกาสในอนาคตที่จะได้รับบำนาญตลอดชีวิต ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. อายุ 15 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน   ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "กอช" เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่น ๆ ของ กอช. ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เทสโก้โลตัสทุกสาขา และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ"