อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณในวันนี้นั้น คาดว่าจะมีบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศทั่วประเทศ ที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพรักหลวงพ่อคูณหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานในพิธีหลายแสนคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (29 มกราคม 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิต ได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ซึ่งเป็นการร่วมทีมของสหวิชาชีพ ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร รวมทั้ง จิตอาสา รวมทั้งหมดประมาณ 60 คน โดยมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ทีม ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำหน้าที่ของทีมงานในการลงพื้นที่แต่ละจุด เพื่อเฝ้าระวังดูแลจิตใจประชาชนตลอดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

คาดแสนคน​ร่วมพิธี "หลวงพ่อคูณ"  สธ.ห่วงปชช.เกิดภาวะเครียดจากอากาศร้อน ส่งทีมเฝ้าระวังจิตใจอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณในวันนี้นั้น คาดว่าจะมีบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศทั่วประเทศ ที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพรักหลวงพ่อคูณหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานในพิธีหลายแสนคน อาจทำให้เกิดภาวะเครียดขึ้นมาได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ฝูงชนที่หนาแน่น และแดดแรงมากในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะผู้คนที่เดินทางมาไกล ประกอบกับการจราจรที่ติดขัดมาก อาจพักผ่อนไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทจะทำการเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด สามารถเข้าให้การช่วยเหลือและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ตามหลัก 3 ส. ในการปฐมพยาบาลทางใจ คือ 

คาดแสนคน​ร่วมพิธี "หลวงพ่อคูณ"  สธ.ห่วงปชช.เกิดภาวะเครียดจากอากาศร้อน ส่งทีมเฝ้าระวังจิตใจส.1 สอดส่องมองหา (Look) ส.2 ใส่ใจรับฟัง (Listen) และ ส.3 ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) ตลอดจนมีการประสานกับ ทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีอาการทางกายด้วย

คาดแสนคน​ร่วมพิธี "หลวงพ่อคูณ"  สธ.ห่วงปชช.เกิดภาวะเครียดจากอากาศร้อน ส่งทีมเฝ้าระวังจิตใจด้านนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ทางทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้มีการร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมทีมก่อนออกหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชน ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และทางทีมบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุน เช่น ห่อลูกอม ห่อแอมโมเนีย เป็นต้น เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะมาร่วมงานพิธีในช่วงวันดังกล่าวด้วย รวมทั้งมีการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์พร้อมรองรับกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดอาการกำเริบกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ส่งต่อมาจากบริเวณงาน