คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ การมีอำนาจตามมาตรา 44 ทั้งที ถ้าจะอาศัยความเท่าเทียมจริง ควรจะยกเว้นการจดสิทธิบัตรไป 5 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่าคำสั่ง คสช.ยกเลิกสิทธิบัตร ที่ยกเลิกรายเก่าโดยอาศัยมาตรา 9(5) จะสิ้นผลไป แต่พอ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับใหม่) บังคับใช้ (ซึ่งคงจะไม่นานนี้) รายเก่าที่ถูกยกเลิกไปย่อมมีสิทธิกลับมาจดใหม่อีกครั้งได้ คราวนี้จะยกเลิกโดยอาศัยมาตรา. 9(5) ไม่ได้อีกแล้ว

ส่วนที่ว่าใครจะจดสิทธิได้ทั้งนั้น เริ่มเส้นเริ่มต้นก็ไม่เท่ากันแล้ว เพราะไทยไม่เคยมีใครวิจัยในมนุษย์มาก่อน (ซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ปี่ที่จะไล่ทันต่างชาติได้) เพราะอย่างไรเสียคนไทยย่อมเสียเปรียบต่างชาติที่มีจุดเริ่มเข้าเส้นชัยก่อนไทย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การมีอำนาจตามมาตรา 44 ทั้งที ถ้าจะอาศัยความเท่าเทียมจริง ควรจะยกเว้นการจดสิทธิบัตรไป 5 ปี ตามเวลาบทเฉพาะกาลของ พรบ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่แต่ผู้ที่ออกกฎหมายคงห่วงเรื่องเวทีระหว่างประเทศมาก กฎหมายจึงออกมาแบบนี้"คนไทยคงต้องอีดสู้ขวากหนามต่อไปนะครับ" 

"ปานเทพ" ชี้อย่าเพิ่งเฮ​! ม.44​ ยกเลิกสิทธิ​บัตรกัญชา​ว่าด้วย ม.44 สิทธิบัตรกัญชา จากเพจ BIOTHAI โดยสรุปคำสั่งนี้

1) ไม่ได้เกี่ยวกับการยกคำขอสิทธิบัตรกัญชาโดยตรง
2) ทำให้ชัดเจนว่า ในขณะที่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับปรับปรุงแก้ไขยังไม่บังคับใช้ กัญชา และสิ่งที่มีสารสกัดกัญชาเป็นองค์ประกอบ เกลือ อีเทอร์ หรือเอสเทอร์ ของสารสกัดกัญชาถือว่าขัดต่อ มาตรา 9(5) กฎหมายไทยไม่ให้การคุ้มครอง (กรณีเดียวกับบราซิล)
3) กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยกคำขอสิทธิบัตรกัญชาได้ แม้ว่าจะผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาแล้วก็ตาม

"ปานเทพ" ชี้อย่าเพิ่งเฮ​! ม.44​ ยกเลิกสิทธิ​บัตรกัญชา​สรุปของสรุป เป็นการใช้ม.44 แก้ปัญหาแนวปฎิบัติของกรมฯ ซึ่งที่จริงแล้วกรมฯสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมได้อยู่แล้วทั้งสิ้น แต่กลับไม่ยอมดำเนินการ อ้างว่ากลัวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (ซึ่งไม่จริง) และขัดกับแนวปฏิบัติเดิมของตน(ข้อนี้จริง) ซึ่งข้อหลังนี้เป็นความบกพร่องของกรมฯล้วนๆ

ม.44 ทำให้กรมฯสามารถโยนความเสี่ยงและปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับคสช.นั่นเอง