ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผยปี 2561 มีเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการลดภาระหนี้ จำนวน 3.81 ล้านราย ทำให้เกษตรกรผ่อนคลายปัญหาหนี้สิน มีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามความต้องการของตลาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. อภิรมย์ สุขประเสริฐ บอกว่า รอบปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการลดภาระหนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตร ตามมติครม. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3.81 ล้านราย ได้ลดดอกเบี้ย 3% และขยายเวลาชำระต้นเงิน 3 ปี ทำให้เกษตรกรผ่อนคลายปัญหาหนี้สิน และมีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามความต้องการของตลาดสำหรับแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรกรไทยในปี 2562 ธ.ก.ส.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ใน 3 ด้าน 1) ปรับ การเกษตรแบบดั้งเดิมมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน 2) เปลี่ยน การผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดย ปลูกพืช ตามแผนที่เกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม และ 3?) พัฒนา สหกรณ์การเกษตร ให้มีการผลิต การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรทำให้มีตลาดที่แน่นอน และมีรายได้มั่นคง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด