รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จี้ ธ.ก.ส.-กระทรวงเกษตรฯ เร่งปฏิรูปภาคเกษตรให้หลุดพ้นกับดักความยากจน เลิกตกเป็นเหยื่อพรรคการเมือง โต้กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครหาว่าแจกเงิน ก็จะแจก เพราะกว่า 10 ล้านคนไม่มีจะกิน !!!

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่าภารกิจสำคัญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. คือการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของไทยให้เป็นภาคเกษตรที่สมบูรณ์ มีพลัง และสร้างรายได้ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ และธ.ก.ส.ต้องอยู่เหนือการเมืองในทุกเรื่องปัญหาความยากจนของเกษตรกร ทั้งที่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นเพราะต้นทุนสูง เทคโนโลยีต่ำ ราคาพืชผลโลกตกต่ำหลายปี กระทบราคาสินค้าในประเทศ เกษตรกรไม่มีที่ทำกิน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการผลิต และไม่ทำการตลาดรองรับ เกษตรกรกลายเป็นเหยื่อนักการเมืองนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องระบบคมนาคมขนส่ง ขาดการเชื่อมต่อจากในเมืองไปสู่ชนบท ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การอินเทอร์เน็ต การศึกษา ซึ่งหากทุกอย่างมีการเชื่อมต่อกัน ความเจริญก็จะลงไปสู่ชนบทขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้บริษัทเอกชนที่ไปสร้างโรงงาน ต้องไปส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไปรับซื้อผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร จะได้รับสิทธิพิเศษไม่แพ้โรงงานใหญ่ๆ ใน EECนอกจากนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวจะไม่ใช่แค่การโปรโมทชักจูงให้มาเที่ยวเมืองไทย เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในแต่ละปีเกือบ 40 ล้านคนแล้ว รายได้ 19% ของ GDP แต่คำถามคือ จะทำอย่างไรไม่ให้การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่แค่เมืองใหญ่ ต้องกระจายไปเมืองรอง ชนบทมากขึ้น เพราะปัจจุบัน GDP ภาคการเกษตรแค่ 8%ส่วนการดูแลค่าครองชีพประชาชนนั้น รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปทำไม ใครจะหาว่าแจกเงิน ก็จะแจก เพราะกว่า 10 ล้านคนมีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทไม่พอใช้แน่นๆ แต่ไม่ใช่แจกเปล่าๆ เราจะฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ