รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งกรมชลฯ นับจำนวนต้นไม้ที่จะถูกตัดเพื่อสร้างเขื่อนวังหีบแก้ปมขัดแย้งผลกระทบเขื่อนวังหีบ ด้านอ.ยักษ์ ชู ศาสตร์พระราชา ขนมครกแสนหลุม เก็บน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช บอกว่า เคยมีชาวบ้านในพื้นที่มาถวายกีฎาในหลวง ร.9 ขอให้มีการสร้างเขื่อนวังหีบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง แต่ยังไม่ได้เริ่มทำให้ ยอมรับว่ามีข้อมูลวิชาการที่หลายด้านมากๆ ได้เปิดให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ที่บอกว่าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จะทำลายป่าไม้ กรมชลประทานต้องพาไปนับเลยว่า ทำลายต้นไม่กี่ต้น รุกที่ชาวบ้านเท่าไหร่ มันต้องไปคุยในพื้นที่ด้วยความจริงใจถึงจะแก้ปัญหาได้

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร บอกว่าเคยได้รับมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานศึกษาการสร้างเขื่อนวังหีบแล้ว พบว่าไม่คุ้มค่า แต่ถูกรัฐมนตรีว่าการดึงผลการศึกษาไปก่อนรายงานรองนายกรัฐมนตรี ฉัตรชัย สาริกัลยะ ทราบอย่างเป็นทางการ โดยตนเสนอว่าควรใช้ศาสตร์พระราชา สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหลายๆแห่ง ที่เรียกว่า หลุมขนมครก ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนใหญ่

"กฤษฎา" สั่งกรมชลฯ นับจำนวนต้นไม้ที่จะถูกตัดเพื่อสร้างเขื่อน "วังหีบ" วัดผลกระทบทั้งนี้เขื่อนวังหีบ มีศักยภาพในการเก็บน้ำ เพียง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร หากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเทศบาลทุ่งสง จำเป็นต้องเก็บน้ำให้ได้มากถึง 200 ล้านลูกบาศก์เมตร การสร้างเขื่อนวังหีบจึงไม่มีความคุ้มค่า และการสร้างเขื่อนขนาดเล็ก ที่มีความสามารถในการเก็บน้ำ 1-2 ล้านลูกบาศก์เมตรหลายๆแห่งก็จะมีศักยภาพรวมกันถึง 200 ล้านลูกบาศก์เมตรได้