กกต.ระดมสื่อทีวีดิจิตอล ขอเวลาจัดสรรเวลาให้พรรคการเมืองหาเสียงแจงนโยบาย พร้อมจัดประชันนโยบายพรรค หรือการดีเบต ตามเเบบอเมริกา ติดตามรายละเอียดจากคุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์ รายงานจากกกต.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานคณะกกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมร่วมกับ ตัวแทนผู้บริหารสถานีวิทยุโททัศน์ เพื่อการให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้แก่พรรคคการเมือง มีนาย แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ทำความเข้าใจและชี้แจงหลักเกณฑ์ การจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.พ.ศ.2561 มาตรา 69 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง โฆษณาหาเสียงทางโทรัศน์ วิทยุ แต่ให้คณะกรรมการ กกต.มีหน้าที่ในการสนับสนุนการโฆษณาการหาเสียง โดย กกต.

ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ที่เป็นสถานีดิจิตอลอล 26 ช่อง รวม 600 นาที ออกอากาศ 10 วัน จัดสรรเวลาให้พรรคการเมือง โฆษณา ประชาสัมพันธ์พรรค พรรคละไม่เกิน 10 นาที /ครั้ง/วัน

และ 2 ขอเวลาออกอากาศ การประชันนโยบาย หรือ ดีเบต จำลองรูปแบบของเอมริกา แบบบันทึกเทป เพื่อให้การออกอากาศเรียบร้อยขึ้น ใช้พิธีกรที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อ โดยขอใช้ช่วงเวลา 06.00-24.00 น. วันละ 60 นาที ออกอากาศ 10 วัน คาดว่า จะได้ราว 20 คู่ ดีเบต ช่วง 15-21มีนาคม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี

รองเลขาธิการ กกต.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนพรรคที่พร้อม มีสิทธิ์ส่งผู้สมัคร 36 พรรคการเมือง พรรคเก่า 14พรรค และพรรคการเมืองใหม่ 22พรรค จากพรรคการเมือง 105พรรค แต่ยังมีเเวลาที่ยังทำให้ครบตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนด

แนะสื่อเสนอข่าวเลือกตั้ง ยึดจรรณยาบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังกล่าวถึง กรณีที่มีพรรคการเมืองท้วงติงว่า ระเบียบ กกต.ในการหาเสียง หยุมหยิม ปฏิบัติยาก หรือ ว่าที่ผู้สมัครบางรายต้องปิดเฟชบุค ยืนยันว่า จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องปิด สามารถทำได้ในนามประชาชน เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในการใช้ และอย่าไปใส่ร้าย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่วนสถานนีโทรทัศน์ ที่เข้าข่ายเอื้อต่อการช่วยพรรคการเมืองหาเสียง ก็จะมีความผิดซึ่งล่าสุด กกต.ก็ได้รับการร้องเรียนบางแล้ว

เช่นเดียว กับ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมทีวีดิจิตอล ที่ห่วงเรื่องการถูกพรรคการเมืองพรรคเล็ก ร้องเรียน กรณีที่ทางสถานนีโทรทัศน์ จะจัดกิจกกรรมเลือกตั้งสัญจ และจัดดีเบต หากเชิญได้ไม่ครบทุกพรรค กกต.จะให้คำแนะนำอย่างไร โดยกกต.ชี้แจงว่าทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาติกกต. แต่ต้องให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ และ ควรให้โอกาสเท่าเทียมกัน