วันนี้ 28 มกราคม เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรค พันเอกืวินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรค พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายณัฎฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ รองหัวหน้าพรรค นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค นายอดุลย์ เลาหพล รองเลขาธิการพรรค ร่วมเปิดตัวแนวนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร Bangkok No Problem

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยมีนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นผู้แถลงแนวนโยบายพรรคชาติพัฒนา กรุงเทพมหานคร "Bangkok No Problem"  9 Smart 
1. Smart Clean Air
2. Smart Environment
3. Smart Mobility
4. Smart Economy
5. Smart Governance
6. Smart People
7. Smart Living
8. Smart Energy
9. Smart All
พร้อม เปิดตัวผู้สมัครทั้ง 30 เขต

รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น กทม สีเขียว 9 smart policy

.

รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น กทม สีเขียว 9 smart policy

.

รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น กทม สีเขียว 9 smart policy

.

รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น กทม สีเขียว 9 smart policy

.

รณรงค์ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น กทม สีเขียว 9 smart policy