ผลตรวจวัดค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่กทม.-ปริมณฑลเช้านี้ลดลงเล็กน้อย จากสภาพอากาศมที่มีลมพัดอ่อน คาดว่าปริมาณฝุ่นจะยังทรงตัวตลอดทั้งวันนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศลอยตัวได้น้อยลงเล็กน้อย ลมพัดอ่อนลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางได้น้อยลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 จากสภาพอากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดอ่อนลงเล็กน้อย ยังคงไม่มีฝน ซึ่งจากสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้(28 ม.ค.) ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานโดยรวม ประมาณ 4 มคก./ลบ.ม. โดยพบว่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 12 พื้นที่ ซึ่งเป็น พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี และพื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 4 สถานี คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศลอยตัวได้น้อยลงเล็กน้อย ลมพัดอ่อนลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางได้น้อยลง

จากการวัดค่าฝุ่นPM2.5พบว่าจุดที่มีปริมาณฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ที่ริมถนนคู่ขนานพระราม2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 71 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากเดิมที่จุดนี้เคยขึ้นไปสูงสุดที่ 119มคก./ลบ.ม.ระดับสีแดงเมื่อวันที่26 ม.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด