สศช.เตรียมทำรายงานสถานะประเทศเสนอรัฐบาลใหม่ชุดใหม่พิจารณา คาดจีดีพีปีนี้ขยายตัว 3.8% และส่งออกโต 4.6% โดยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และสงครามการค้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ระบุ สศช.เตรียมทำรายงานสถานะของประเทศเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งนโยบายการดูแลรายได้และการเพิ่มรายได้ของผู้มีรายได้น้อย และการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลต้องสานงานต่อเนื่อง

สศช.คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 3.8% ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าขยายตัว 4.2% โดยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และสงครามการค้า ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติเมื่อใด จึงเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ไทยต้องหาตลาดใหม่รองรับผลกระทบ เพื่อให้ยอดการส่งออกขยายตัว 4.6% ตามเป้า