รองนายกรัฐมนตรี สมคิด ชี้ เกษตรกรไทยมักตกเป็นเหยื่อนักการเมืองที่รับปากว่าจะทำให้ราคาพืชผลสูงขึ้น แต่ยังไม่ปรับพฤติกรรมการปลูก และการค้าขายแบบเดิมๆ เผยไม่มียุคไหนที่ ธกส.ทำงานหนักเท่ายุคนี้เพราะราคาพืชผลตกต่ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 ม.ค. 62 - ที่งาน 52 ปี ธ.ก.ส.สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. อยู่เหนือการเมืองไม่ต้องกลัวนักการเมือง เพราะภารกิจของธกส.นั้นอยู่เหนือการเมืองต้องเร่งช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกร และจะไม่มีพรรคการเมืองใดมาเปลี่ยนแปลงได้ ย้ำว่าหน้าที่ของธกส.คือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

"สมคิด" ชี้เกษตรกรตกเป็นเหยื่อนักการเมืองส่วนปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย หนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นลงบทความเรื่องเกษตรกรไทยยากจนทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะมีต้นทุนสูง และใช้เทคโนโลยีต่ำ ประกอบกับราคาพืชผลที่ตกต่ำซึ่งตนเห็นสอดคล้องกัน สอดคล้องกันเพราะปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว แล้วก็ใส่ปุ๋ยจำนวนมากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่มีข้อมูล เมื่อผลผลิตล้นตลาดรัฐบาลจะต้องรับซื้อ เกษตรกรจึงตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองในการใช้โจมตีรัฐบาลก่อนว่าเป็นสาเหตุทำให้ยากจนลงและพรรคการเมืองที่กำลังหาเสียงก็มักจะบอกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือรับรองราคา ใช้สิ่งเหล่านี้จูงใจทั้งๆที่พฤติกรรมหลายๆอย่างของเกษตรกรจะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นการขายของผ่าน e commerce และทุกวันนี้ก็ยังขายผ่านพ่อค้าคนกลางกันอยู่ รัฐบาลก็พยายามจะส่งเสริมแต่ต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปได้ยาก เมื่อมีนักการเมืองเข้ามาเสนอราคาก็ทำให้ภาคการเกษตรถดถอยและล้าหลัง

รองนายกฯ สมคิด บอกว่าแน่นอนว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่จะไม่ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ผ่านมาช่วยกันทุกรัฐบาล แต่ก็ต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและความช่วยเหลือต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป รัฐบาลจึงเริ่มชักชวนจากกลุ่มเกษตรกรที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งต้องเริ่มจากผู้นำสหกรณ์ที่รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งก่อนเป็นอันแรก

"สมคิด" ชี้เกษตรกรตกเป็นเหยื่อนักการเมือง