ผลตรวจวัดค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่กทม.-ปริมณฑลเช้านี้ลดลงเล็กน้อย จากสภาพอากาศมที่มีลมพัดอ่อน คาดว่าปริมาณฝุ่นจะยังทรงตัวตลอดทั้งวันนี้ พบว่าจุดที่มีปริมาณฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ที่ริมถนนคู่ขนานพระราม2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 71 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 จากสภาพอากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดอ่อนลงเล็กน้อย ยังคงไม่มีฝน ซึ่งจากสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้(28 ม.ค.) ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานโดยรวม ประมาณ 4 มคก./ลบ.ม. โดยพบว่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 12 พื้นที่ ซึ่งเป็น พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี และพื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 4 สถานี คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศลอยตัวได้น้อยลงเล็กน้อย ลมพัดอ่อนลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางได้น้อยลง

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย


จากการวัดค่าฝุ่นPM2.5พบว่าจุดที่มีปริมาณฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ที่ริมถนนคู่ขนานพระราม2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 71 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากเดิมที่จุดนี้เคยขึ้นไปสูงสุดที่ 119มคก./ลบ.ม.ระดับสีแดงเมื่อวันที่26 ม.ค.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย

คพ.ชี้ปริมาณฝุ่นPM2.5 ลดลงเล็กน้อย