กรมควบคุมมลพิษเพิ่มมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงดใช้รถควันดำ และตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน ขณะที่สถานการณ์ PM2.5 วันนี้ยังคงเกินมาตรฐาน 38พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายประลอง ดำรงค์ไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) เกินค่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากควันไอเสียรถยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ
โดยคพ.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการออกแนวทาง มาตรฐานและมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในขณะนี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยได้ขอความร่วมมือสำหรับหน่วยงานราชการที่ใช้รถยนต์ดีเซล ให้ตรวจควันดำกับรถยนต์ราชการทุกคัน และดับเครื่องยนต์ในขณะจอด ในส่วนของ คพ. ได้วางมาตรการตรวจสภาพรถยนต์ประจำทุกปี และติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับรองรถยนต์ราชการของ คพ.ทุกคันต้องไม่มีควันดำ และขณะนี้ทุกส่วนราชการ ได้ดำเนินการในเรื่องของการตรวจสภาพรถและการปรับปรุงเครื่องยนต์ รถของราชการส่วนใหญ่แล้ว สำหรับสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าช่วงเวลา 7.00 น. แต่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 21 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 17 พื้นที่
จึงขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง งดการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด งดการใช้รถยนต์ควันดำและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวการจราจร