บรรยากาศการท่องเที่ยวหนองคายยังคงคึกคัก นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ชมทะเลหมอก เช้าวันนี้มีทะเลหมอกทั้งแบบฟุ้งและแบบลอยต่ำ สวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่อำเภอสังคม นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอก ซึ่งช่วงนี้มีเกิดขึ้นเกือบทุกวัน หนาแน่นบ้าง เบาบางบ้าง และจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามในตำบลบ้านม่วง ทั้งที่ภูห้วยอีสัน ภูหนอง ภูโล้นและภูผาดัก และที่คึกคักมากที่สุดยังอยู่ที่ภูห้วยอีสันและภูหนอง

วันนี้นักท่องเที่ยวที่ภูหนองไม่ผิดหวัง มีทะเลหมอกเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชมถึง 2 แบบ คือช่วงเช้ามืดจะเป็นทะเลหมอกแบบฟุ้ง หมอกถูกลมพัดไหลผ่านตัวนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเย็นสดชื่น และช่วงสายไม่มีลมพัด ทำให้หมอกเกาะตัวลอยต่ำสวยงามใต้ดวงอาทิตย์ เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวกว่า 100 คน ที่เดินทางมาชมทะเลหมอกที่ภูหนอง ถือว่ามากที่สุดในรอบปี