ปัตตานี เด็กอายุ 10 เดือน อ.มายอ จ.ปัตตานี เสียชีวิตจากโรคหัด เผยเป็นรายที่ 4เวลา 12. 50 น. (4 พ.ย.61) รายงานจากโรงพยาบาลปัตตานีว่า มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดในพื้นที่ เพิ่มอีก1ราย เป็นรายที่ 4 เพศชาย อายุ 10 เดือน ที่อยู่ ม.3 ต.ลางา อ.มายอ

โดยเด็กมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน มีผื่นตามลำตัว นำตัวรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอมายอ ซึ่งผู้ป่วยมีอาการ หายใจเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยมากขึ้น ประกอบกับมีโรคแทรกซ้อนปอดบวม

ทางแพทย์โรงพยาบาลมายอจึง ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี แต่เนื่องจากผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งนับว่าเป็นรายที่ 4 ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัด


พบเด็กวัย10เดือน อ.มายอ จ.ปัตตานีเสียชีวิตจากโรคหัด เผยเป็นรายที่ 4

พบเด็กวัย10เดือน อ.มายอ จ.ปัตตานีเสียชีวิตจากโรคหัด เผยเป็นรายที่ 4