นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ระบุ ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.นี้ เวลา 05.50 น. สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กทม. BTS TOT และ DTAC ร่วมตรวจการให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ว่า สามารถให้บริการประชาชนที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันจันทร์นี้ได้เป็นปกติหรือไม่ ภายหลังจากที่รถไฟฟ้า BTS ได้แก้ไขปัญหาระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า BTS ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิ.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logolineรวมถึงการที่ TOT และ DTAC ให้ความร่วมมือปิดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 2300 MHz สถานีที่อยู่ตามแนวทางเดินรถไฟฟ้า และ BTS ได้ขยับช่องสัญญาณความถี่จากเดิมไปใช้ช่วงความถี่ 2480-2495 MHz ให้ห่างจากคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT แล้ว


การตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก ตรวจสอบการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว โดยเริ่มออกจากสำนักงาน กสทช. เวลา 05.50 น. แล้วเริ่มใช้บริการรถไฟฟ้า BTS จากสถานีอารีย์ ในเวลา 06.00 น. ไปยังสถานีสยาม แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีพร้อมพงษ์ ขากลับเริ่มจากสถานี พร้อมพงษ์ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ช่องทางที่ 2 สำนักงาน กสทช. จะส่งรถตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานฯ ออกวิ่งตรวจสอบตามสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว คู่ขนานกันไป


โดยรถตรวจสอบฯ จะออกจากสำนักงาน กสทช. ในเวลา 05.50 น.


การตรวจสอบในวันดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ให้กับประชาชน และเป็นการยืนยันว่า หลังจาก BTS ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และย้ายตำแหน่งการใช้งานคลื่นความถี่ของระบบอาณัติสัญญาณจากเดิม มาเป็น 2480-2495 MHz ไปชิดกับคลื่นความถี่ 2500 MHz ห่างจากคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ TOT ตามคำแนะนำของสำนักงาน กสทช. แล้ว จะมีการรบกวนเกิดขึ้นอีกหรือไม่


การดำเนินการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว การให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ