ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และไหลแรง วันเดียวขึ้นถึง 94 ซม. เหตุเกิดจากฝนตกพื้นที่ตอนบนที่ใน สปป.ลาว ติดต่อกันหลายวัน โป๊ะ แพ เสริมความมั่นคงแข็งแรง และเฝ้าระวังปรับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย วันนี้ (29 มิ.ย. 61) มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลแรง เนื่องจากมวลน้ำจากตอนบน ที่เกิดจากฝนที่ตกเนื่องเนื่องกันหลายวันในพื้นที่ตอนบนของไทยและใน สปป.ลาว ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย อยู่ที่ระดับ 5.85 เมตร เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 94 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.35 เมตร ระดับน้ำโขง 2 วันรวมกันเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.22 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนบน คือที่เชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้มีระดับสูงขึ้นถึง 1.47 เมตรเช่นกัน

แม่น้ำโขง ขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ 1 เมตรแม่น้ำโขง ขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ 1 เมตรแม่น้ำโขง ขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ 1 เมตรแม่น้ำโขง ขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ 1 เมตรจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากจะ ทำให้ แพ โป๊ะ ถูกระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วดันจนเอียง เจ้าของโป๊ะแพ ต้องตรวจสอบและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแพ รวมไปถึงเชือก หรือสลิง ที่ผูกยึดไว้กับฝั่ง อีกทั้งยังต้องคอยเฝ้าระวัง ปรับระดับโป๊ะแพ ให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

แม่น้ำโขง ขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ 1 เมตร