สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ เด็ก 13 นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน "ทีมหมูป่า" ที่ประสบภัยติดอยู่ใน"ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน" ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวง

วันนี้ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เขตหลักสี่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน สำหรับจัดซื้ออาหาร ยา สิ่งของจำเป็นต่างๆ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน ด้วยทรงห่วงใยในความปลอดภัยของนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวง

โอกาสนี้พระราชทานคำอำนวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
"ให้ทุกคนปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็ก13 ชีวิตที่ติดถ้ำทั้งเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย"


ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำหลวง