สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โดยตั้งแต่เวลา 09.30 น.สมเด็จพระสังฆราช เสด็จยังพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส เครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิ อัฐิพระบุพการี และพระบุรพาจารย์ จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


ภาพ : ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา