ชาวสวีเดนหลายพันคนฝังนิยมฝังไมโครชิปใต้ผิวหนังเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต หลังเทคโนโลยีนี้ได้รับการนำมาใช้ครั้งแรกในปี 2558 โดยโมโครชิปที่ว่านี้ มีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าว และถูกฝังใต้ผิวหนังเพื่อใช้แทนกุญแจ บัตรเครดิต และตั๋วรถไฟ ปัจจุบัน มีชาวสวีเด็นราว 3000 คน ฝังไมโครชิปใต้ผิวหนังเพื่อความสะดวกในการเข้าออกสถานที่ทำงาน เพียงแค่โบกมือผ่านเครื่องเข้ารหัสและใส่รหัสให้ประตูเปิด ใช้แทนกระเป๋าถือ ใช้เข้ายิม หรือแม้กระทั่งจองตั๋วรถไฟ