รางวัลเณศไอยรา รางวัลสื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่างแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2561 press award 2018 จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โดยมอบรางวัล แก่ บุคคลในวงการบันเทิงวงการสื่อสารมวลชนและบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทำคุณประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความดีในสังคม ซึ่งรางวัลแบ่งเป็น 6 สาขาใหญ่ ได้แก่ 1. รางวัลกิตติมศักดิ์2. รางวัลประเภทข่าว 3. รางวัลประเภทสาขา-รายการ 4.รางวัลประเภทละคร 5.รางวัลประเภทองค์กร 6.รางวัลประเภทบุคคล


และคนข่าว เนชั่น ทีวี บัญชา แข็งขัน ผู้ประกาศข่าว รายการ เนชั่นข่าวเช้า และ รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น ก็คว้ารางวัล ผู้รายงานข่าวดีเด่น ในงานนี้ด้วย

"บัญชา" คว้ารางวัล เณศไอยรา ผู้รายงานข่าวดีเด่น

"บัญชา" คว้ารางวัล เณศไอยรา ผู้รายงานข่าวดีเด่น

"บัญชา" คว้ารางวัล เณศไอยรา ผู้รายงานข่าวดีเด่น

"บัญชา" คว้ารางวัล เณศไอยรา ผู้รายงานข่าวดีเด่น