ประชาชนที่เดินทางต่างใช้ร่มและเสื้อกันฝนในการป้องกันฝน และมีการจราจรติดขัดหลังจากมีฝนตกทั่วกทม.และปริมณฑลซึ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพล จากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด

(ภาพชุด) ปชช.ทั่วกทม.และปริมณฑล ประสบปัญหาฝนตก การจราจรติดขัด