28 เม.ย.61 - เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครพร้อมกับชาวบ้านบางส่วน กำลังเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ภายในชุมชนป้อมมหากาฬก่อนที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ในต้นเดือนหน้า ภายหลังจากกรุงเทพมหานครให้ชาวบ้านย้ายออกจากชุมชนป้อมมหากาฬตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก

เจ้าหน้าที่เร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ ภายหลังชาวบ้านย้ายออก