พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า การคิดแบบราชการนั้น ก็จริง แต่หลายคนก็นำไปใช้เหมือนเป็นคำตลกร้าย คิดแบบทหาร คิดแบบราชการ สะท้อนให้เห็นถึง ความยุ่งยาก สลับซับซ้อน สายงานยาว กินเวลา แต่คือระบบที่เราพยายามจะปลดพันธะเหล่านี้ให้สั้นลง ให้ง่ายขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ตนหมายถึงการปฏิรูประบบราชการ การรวมศูนย์ต้องลดลง เราจะมีนโยบาย มีขับเคลื่อน แล้วหน่วยปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น เพราะรัฐต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชน และมีกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ แล้วจะมีการออกกฎกติกา วางยุทธศาสตร์ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการลงทุน อย่างโปร่งใส ยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง


นายกฯ กล่าวว่า หลายทศวรรษที่ผ่านมา เรามีการขยายโครงสร้างรัฐไป 3 เท่าตัว ทั้งหน่วยงาน ทั้งคนอะไรต่างๆ เพราะความไม่พร้อมของภาคอื่นๆ เอง ก็จะต้องไปด้วยกัน พัฒนาไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน ธุรกิจ รัฐบาล ข้าราชการ ต้องไปด้วยกันทั้งหมดไม่อย่างนั้นต่างคนต่างทำกันเอง ช่วยกันเอง รัฐบาลไม่ดูแล รัฐบาลก็ต้องทำไปตลอด ทั้งหมด แล้วเราจะต้องเพิ่มคน เพิ่มหน่วยงานอีกเท่าไร เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคิดดูตรงนี้ ว่าเราจะปรับในเรื่องของโครงสร้างภาครัฐอย่างไร ไม่ให้มากไปกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สวนทิศทางของโลก


นายกฯ ลั่น "คิดแบบราชการ" รวมศูนย์ ต้องลดลง
"วันนี้ก็ให้รัฐบาล ข้าราชการทำงานให้หนักขึ้น คิด มีวิสัยทัศน์ แต่กลไกยังไงก็ต้องพึ่งพารัฐอยู่ในขณะนี้ เพราะยังไม่พร้อม เราต้องสร้างคนอีกระยะหนึ่ง สร้างคน สร้างระบบ สร้างความรู้ ความชำนาญ ความคุ้นเคย หลายคนก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอปัญหามา" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว