กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถิติการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 โตขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยกว่า 10 ล้านคน สร้างรายได้ 5.7แสนล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กล่าวว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เป็นที่น่าพอใจ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาไทยจำนวน10,608,686 คน ขยายตัว 15.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสร้างรายได้รวม 573,312.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.01% จากช่วงดียวกันของปีก่อน ถ้าหากดูสถานการณ์ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในไทย เดือนมีนาคม2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 3,497,260 คนโตขึ้น 16.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้ทั้งสิ้น189,158.64 ล้านบาท ขยายตัว 22.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในจำนวนนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด2,256,798 คน หรือกว่า 64.5% รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกา เอเชียใต้ โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือจากภูมิภาคเอเชียใต้ ที่โตขึ้น 17.94% เมื่อแบ่งเป็นรายประเทศ5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วนนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด5 อันดับแรกคือ จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเที่ยวไทยไตรมาสแรกโกยแล้ว 5.7 แสนล้าน


ส่วนการท่องเที่ยวของชาวไทยในประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์2561มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ12.57ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว9.24%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวรวม89,280.86ล้านบาท เพิ่มขึ้น15.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราการเข้าพักแรม78.58%เพิ่มขึ้น5.52%โดยมีสัดส่วนรายได้จากการประชุมสัมมนา มากที่สุด28.40%เพิ่มขึ้น2.29%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อดูผลรวมรายได้จากการท่องเที่ยวไทยในไทยจากชาวต่างชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม2561สร้างรายได้573,000ล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2561สร้างรายได้181,000ล้านบาท รวมทั้งสองกลุ่มไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด754,000ล้านบาท เพิ่มขึ้น17.63%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้นี้ถูกกระจายลงไปตามการใช้จ่ายต่างๆ โดยมีค่าพักแรมสูงสุดที่210,000ล้านบาท ตามมาด้วยช้อปปิ้ง180,000ล้านบาท อาหาร153,000บาท เอ็นเตอร์เทนเมนท์88,000ล้านบาท การเดินทาง73,000ล้านบาท และเบ็ดเตล็ด50,000ล้านบาทเที่ยวไทยไตรมาสแรกโกยแล้ว 5.7 แสนล้าน


ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์12-16เมษายน2561มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน506,136คน เพิ่มขึ้น6.2%สร้างรายได้24,652ล้านบาท เพิ่มขึ้น16.2%ส่วนชาวไทยที่ท่องเที่ยวไทยมีจำนวน3.10ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น12.4%สร้างรายได้10,463ล้านบาท เพิ่มขึ้น20.5%รวมรายได้ทั้งหมดจากชาวต่างชาติและชาวไทย35,115ล้านบาท เพิ่มขึ้น12.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย3.10ล้านคน-ครั้ง แบ่งเป็นการท่องเที่ยวเมืองหลัก1.94ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น14.9%สร้างรายได้8,037ล้านบาท เพิ่มขึ้น21.4%และท่องเที่ยวเมืองรอง1.16ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น8.45%สร้างรายได้2,426ล้านบาท เพิ่มขึ้น17.6%นอกจากนี้ยังพบว่าชาวไทยนิมเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยในช่วงวันที่12-16เมษายน2561มีชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ283,564คน เพิ่มขึ้น31.4%มีการใช้จ่าย8,345ล้านบาท เพิ่มขึ้น35.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า จากสถิติพบว่าในช่วง3เดือนแรกของปี2561จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวกว่า15%และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจีน และรัสเซีย ส่งผลให้อุตสากรรมการท่องเที่ยวของประเทศขยายตัวต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการSMEกว่า80,000ราย สร้างการจ้างงานกว่า10%ของประเทศเที่ยวไทยไตรมาสแรกโกยแล้ว 5.7 แสนล้าน