ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สองผู้นำเกาหลีพบกัน และเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเกาหลีเหนือ เหยียบแผ่นดินเกาหลีใต้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง พูดคุยกับ รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์เกาหลีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(คลิปข่าว) ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 2 เกาหลี

(คลิปข่าว) ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 2 เกาหลี