รัฐบาล ระบุไม่ได้ยุบ 12 คณะทำงานโครงการประชารัฐ แต่ปรับใหม่เป้ฯ 3 กลุ่ม ให้สอดคล้องกับนโยบาล แก้ปัญหาความยากจนรายจังหวัด

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า คณะทำงาน 12 คณะภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม ไม่ได้มีการยุบตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด เพียงแต่มีการจัดกลุ่มงานใหม่แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มลดความเลื่อมล้ำ กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ ไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มพัฒนาบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจนรายจังหวัด ทางรัฐบาล ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงาน กับคณะกรรมการทั้ง 3 กลุ่มที่ปรับใหม่ด้วย