รายงานผลการศึกษาล่าสุดพบว่า แรงงาน 800 ล้านคนอาจต้องสูญเสียตำแหน่งงานให้กับหุ่นยนต์ภายใน 13 ปีข้างหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


รายงานที่จัดทำโดยสถาบัน แมคคินซีย์ โกลบอล ประเมินว่า แรงงานราว 400-800 ล้านคนอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และต้องหางานใหม่ภายในปี ค.ศ.2030 ซึ่ง 375 ล้านคนอาจต้องเปลี่ยนอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่
รายงานระบุว่า งานที่จะหันไปใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเป็นงานที่ใช้แรงในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ เช่น การควบคุมเครื่องจักร การเตรียมอาหารฟาสต์ฟูด และการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่วนงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคน เช่น แพทย์ ทนาย ครู และบาร์เทนเดอร์มีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์

แรงานมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของสหรัฐฯและเยอรมนี และเกือบครึ่งหนึ่งในญี่ปุ่นอาจต้องหางานใหม่ทำ และเฉพาะในสหรัฐฯ งาน 39-73 ล้านตำแหน่งอาจหมดไปภายในปี 2030 ซึ่งเกือบ 20 ล้านคนที่ต้องตกงานอาจเปลี่ยนไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นแทน