สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ขยายเวลาให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ อีก 30 วัน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บอกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯขยายเวลา การเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการฯ ออกไปอีก 30 วัน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
เนื่องจากต้องการให้นักเรียน นักศึกษาประชาชน เข้าศึกษาและเรียนรู้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับทราบหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ แล้วจะดำเนินการส่งหนังสือไปยังกระทรวงวัฒนะธรรม เพื่อประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบและเข้าชมนิทรรศการได้ต่อไป