สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) และ เนชั่น ทีวี ช่อง 22 เปิดเวทีเสวนา โอกาส ความท้ายทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย Opportunity Challenge : EEC for Thailand Future เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน พร้อมกับปาฐกถาพิเศษในหนัวข้อ EEC เครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญในแง่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนของไทย เพื่อให้เกิดวงจรลงทุนรอบใหม่ โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวหลายด้าน เช่น สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและต่างชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และรวมไปถึงการใช้พลังงานทางเลือก ควบคู่กับการตัดสินใจร่วมกับภาคธนาคารจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเครื่อง EEC เพื่อในเกิดการลงทุนจริง โดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนร่วมให้มุมมองในหัวข้อ EEC : Gateway to ASEAN in perspective of Key Players ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุน การพัฒนาเชื่อมโยงทุกๆภาคส่วน ตลอดจนเพื่อเป็นการหาแนวทางที่ดีในการชี้แนะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความมั่นใจต่อการลงทุนในอาเซียนต่อไป