เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้ส่งชื่อข้าราชการดีเอสไอที่ถูกขอตัวไปช่วยงานรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์ ศรีบุญหอม หรือแสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูชาว จ.สกลนคร ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 7 ราย สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการดีเอสไอช่วยรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์นั้น ได้มีหนังสือคำสั่งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ 1/2560 ลงวันที่ 9 ม.ค.60 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่หลานของนางจอมทรัพย์ ร้องเรียนขอให้ช่วยเหลือนางจอมทรัพย์ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมคำร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้รับคำร้อง และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนพยานใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 
 ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และได้พยานหลักฐานใหม่ที่ชัดแจ้ง จึงได้ยกเลิกคำสั่งที่ 16/2557 ลงวันที่ 24 ต.ค.57 และตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ 7 ราย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งหนังสือคำสั่งลงนามโดยพ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกำกับดูแลศูนย์ลูกหนี้ฯ