ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)พิมพ์ชนก วอนขอพร ชี้แจงกรณีที่มีผู้วิจารณ์ว่าการส่งออกของไทยขยายตัวต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2559 ประเทศอื่นในอาเซียน ยกเว้นเวียดนาม ต่างมีตัวเลขการส่งออกที่ติดลบ ในขณะที่ไทยไม่ติดลบ ดังนั้นในปีนี้ที่ดูเหมือนว่าประเทศเหล่าน้ันมีการขยายตัวของการส่งออกสูง จึงเกิดจากการมีตัวเลขฐานที่ต่ำกว่าไทยมาก ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งออกของไทยยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยภาพรวมการส่งออกของกลุ่มอาเซียนไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline