พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (บอร์ด กทพ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษฯ ครบรอบ 45 ปี วานนี้ (27 พ.ย.) ว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. นี้ บอร์ด กทพ. มีวาระพิจารณารับรองหนังสือชี้ชวนขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ซึ่งจะระดมทุนไปใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างและค่าคุมงานมูลค่า 30,437 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ถ้าหากบอร์ดเห็นชอบและไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะนำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน ธ.ค. 2560 และประกาศเชิญชวนนักลงทุนได้ในเดือน ม.ค. 2561 โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนรายย่อยมากที่สุด เพราะต้องการให้ประชาชนมีเงินออมที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งเบื้องต้นก็เชื่อว่ามีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก


สำหรับการประมูลก่อสร้างทางด่วนพระราม3ฯ จะแบ่งเป็น 4 สัญญา ได้แก่ สัญญางานโยธา 3 สัญญาและสัญญาระบบ 1 สัญญา คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนให้ร่วมประมูลในกลางเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561, เปิดให้ยื่นข้อเสนอในเดือน มี.ค.-เม.ย. และทราบผลไม่เกินครึ่งแรกของปี 2561 หลังจากนั้นจะต้องเสนอผลการประมูลและร่างสัญญาให้ ครม. เห็นชอบ การก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 4 ปีและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565 ด้านร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินเวนคืนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนการก่อสร้างทางเชื่อมจากทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางด่วนศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งแจ้งวัฒนะ) ระยะทาง 360 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือน ส.ค. 2561 เร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ในต้นปี 2562

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนN2และE-W Corridorด้านตะวันออกระยะทาง10.5 กิโลเมตร วงเงิน 19,488 ล้านบาทได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดการทางพิเศษฯ แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามลำดับ

พล.อ.วิวรรธน์เผยความคืบหน้าโครงการทางด่วนในต่างจังหวัดว่า การทางพิเศษฯ ตัดสินใจยุติโครงการใน จ. เชียงใหม่แล้ว เนื่องจากเชื่อมต่อกับเส้นทางอื่นได้ยากและอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจราจรมากนัก ด้านประชาชนบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย เพราะบดบังทัศนียภาพของเมือง ตอนนี้จึงยุติการศึกษาไว้ก่อน

ส่วนใน จ.ขอนแก่น ได้ศึกษาเส้นทางไว้แล้ว และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ถ้าหากประชาชนเห็นด้วยก็ต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอน เช่น ปรับผังเมือง จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)เป็นต้น โดยยอมรับว่าตอนนี้ผลตอบแทนของโครงการยังไม่คุ้มค่า แต่ก็ควรศึกษาไว้สำหรับอนาคต

ด้านทางด่วนกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 4 กิโลเมตร วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินก่อสร้างกว่า 8,000 ล้านบาทและวงเงินเวนคืนกว่า 4,000 ล้านบาท ปัจจุบันออกแบบเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติอีไอเอ ซึ่งล่าสุดก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) แล้ว

นอกจากนี้ ได้เสนอทางด่วนกระทู้-ป่าตอง ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาคู่ขนานกัน จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการPPP) และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน โดยยอมรับว่าเส้นทางนี้มีอุปสรรคเรื่องการเวนคืนที่ดิน แต่ถ้าหากก่อสร้างสำเร็จก็จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ

การทางพิเศษฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาทางด่วนฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ที่มีเส้นทางจากจตุโชติ-ลำลูกกา-นครนายก-หินกอง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำอีเอไอและคาดว่าใช้ระยะเวลาราว 1 ปี ถ้าหากอีไอเอผ่าน ค.3 หรือใกล้แล้วเสร็จ ก็จะเสนอผลการศึกษาโครงการให้กระทรวงคมนาคมและ ครม. เห็นชอบตามขั้นตอน