กรมท่าอากาศยาน เดินหน้าพัฒนาสานมบินตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารได้58 ล้านคนต่อปี ภายในปี2578

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือทย.ดรุณ แสงฉาย เปิดเผยถึงแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน29 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ปี2560-2564 นอกจากการขยายเทอมินอล ระยะยาวได้กำหนดการให้บริการของแต่ละสนามบิน ทุกท่าอากาศยานมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น แผนใช้แอร์พอร์ตร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย (AOT) เป้าหมายเพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคของไทย (Aviation hub) หลังจากที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแล้วเสร็จจะทำให้ท่าอากาศยานสามารถรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าหมาย ที่30ล้านคน/ปี ในปี2568 และ58ล้านคน/ปี ในปี2578 เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO
กรมท่าอากาศยานยังได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ในรอบ84ปี ภายใต้แนวคิดDOA(ดีโอเอ) For all ที่จะทำมห้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการเดินทางหรือขนส่งทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม