ปัญหาไฟติดๆ ดับๆ โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือริมถนนที่มีเสาไฟฟ้า สาเหตุหนึ่งมาจากสายไฟมีความชื้นจากต้นไม้ ทางออกคือการตัดแต่งกิ่งออก ซึ่งการตัดแต่งกิ่งโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้รับเหมาส่วนใหญ่ทำผิดวิธี ทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายหรือหยุดการเจริญเติบโต แต่ว่าหลังจากนี้ภาพต้นไม้ยืนต้นตายหรือต้นไม้ที่เหลือแต่ต้ออาจหายไปจากสังคมไทย แต่จะด้วยเพราะเหตุผลอะไร ติดตามจากรายงานคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กลุ่มคนรักต้นไม้มองว่าการตัดแต่งต้นไม้ที่เกี่ยวสายไฟเป็นปัญหาใหญ่ เพราะการตัดผิดวิธีทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายหรือหยุดการเจริญเติบโต ทว่าปัญหานี้กำลังจะถูกแก้ไขในเร็ววัน เพราะหน่วยงานรับผิดชอบอย่างกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง กรมป่าไม้ ทนแรงต่อต้านของเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และกลุ่มบิ๊กทรีส์ไม่ไหว จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมรุกขกรนานาชาติหรือคนตัดแต่งต้นไม้ครั้งแรกในประเทศไทย โดยวิทยาที่เป็นรุกขกรระดับนานาชาติ
การฝึกอบรมครั้งนี้ วิทยากรเชี่ยวชาญจากบริษัท arbor culture ประเทศสิงคโปร์ และจากบริษัท thougtplanters ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ผู้เข้าอบรมลงสนามปฏิบัติจริงตั้งแต่วันแรก เริ่มหลักสูตรจากการขึ้นต้นไม้ด้วยเชือก แต่ไม่หน้าเชื่อค่ะว่าแค่การขึ้นต้นไม้ก็ทำให้ผู้เข้าอบรมเกือบทุกคนได้รับบาดเจ็บ เชือกบาดบริเวณฝ่ามือ เพราะเชือกที่ใช้ยังใหม่จึงมีความคม แต่หลังจากปฐมพยาบาลเสร็จ พวกเขาแก้ปัญหาด้วยการสวมถุงมือ หลังจากนั้นก็ฝึกปฏิบัติได้ต่อค่ะ
วาทินี คงคารัตน์ หรือชมพู่ วัย 34 ปี รุกขกรหญิงหนึ่งเดียวในการอบรมครั้งนี้ บอกว่า การตัดแต่งกิ่งคือศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ ใช่ว่าใครก็สามารถตัดต้นไม้ได้ อย่างตัวเธอเองคิดว่าศาสตร์ที่ได้เรียนมาเป็นที่าสุดแล้ว แต่เมื่อเข้าร่วมอบรมรุกขกรครั้งนี้กลับพบว่า ยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้อีกมากมาย โดยเฉพาะการเป็นรุกขกรที่มีคุณภาพ เน้นความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
ถึงแม้ปัจจุบันจำนวนรุกขกรของไทยจะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าขาดแคลนอย่างมาก ทั้งที่มีต้นไม้ที่ต้องดูแลมหาศาล และต้นไม้ยังถูกตัดแต่งผิดวิธี การอบรมครั้งนี้จึงเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่จะสร้างรุกขกรเพิ่มขึ้นอีก เพราะไทยยังต้องการรุกขกรในเชิงประมาณและคุณภาพควบคู่กัน สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานมีตำแหน่งรุกขกร