สระแก้ว - สาธารณสุขจับมือ รพ.สระแก้ว จัดเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หวังกระตุ้นให้คนออกกำลังกายห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองเดินเป็นระยะทางระยะทาง 2.1 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วไปยังตลาดเทศบาลเมืองสระแก้วและกลับมายังจุดเริ่มต้นหน้าโรงพยาบาลฯ ที่เดิม

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงการออกกำลังกายบริเวณตลาดเช้าในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน พ่อค้าและแม่ค้าเข้าใจวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายเพื่อห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองบวมและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง นิทรรศการความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มวลกระดูกฯลฯ วัดความจุปอด แรงบีบมือ แรงเหยียดขา แรงเหยียดหลัง และความอ่อนตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ลงทะเบียนหน้างาน 500 คนแรก จะได้รับผ้าผูกข้อมือที่ระลึก สำหรับเสื้อที่ระลึกโครงการฯ มีจำหน่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและหน้างาน ในราคาตัวละ 350 บาท โดยรายได้นำเข้ากองทุนศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพร.สระแก้ว

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชพยาบาลร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น ภายใต้แนวคิด "โรคหลอดเลือดสมองรู้จัก รักษาได้ ป้องกันได้" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และที่สำคัญเพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญของ "โรคหลอดเลือดสมอง" ที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือเป็นอัมพาต และเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน แต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ด้วยการออกกำลังกาย

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต แสงนำไทยไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3